27. maj 1987 blev et S-tog, der holdt stille og ventede på tilladelse til viderekørsel til perronen på Nørreport, påkørt bagfra af et S-tog fra Østerport. Ved kollisionen blev 24 personer kvæstet, heraf 5 alvorligt.

Det forreste tog havde virksom HKT, medens det bageste ikke havde virksomt HKT-førerrumssignal. Det blev anset for godtgjort, at årsagen til kollisionen var, at lokomotivføreren i det bageste tog havde passeret U-signalet fra Østerport i stilling ”stop”.

Print/export