Masnedø-Orehoved (Jernbanefærgerute) 15. januar 1884 mellem Masnedø Færge station og Orehoved Færge station

Forbandt Sjælland (Masnedø) og Falster indtil Storstrømsbroen åbnede i 1937.

Print/export