Lundtoft station Lf på Sønderborgbanen 1901-1974.

Nedklasseret til trinbræt 1966 og helt nedlagt 1974.

Print/export