Løgumkloster station Øu på Bredebro-Rødekro 1888-1935.

Stationen var fra 1888 endestation for Bredebro-Løgumkloster. Med nedlæggelse af smalsporsbanen fra Åbenrå over Hovslund til Løgumkloster bemyndigedes ministeren til at anlægge en jernbane fra Rødekro til Løgumkloster. Denne blev taget i brug 3. oktober 1927 - pr. 15. maj 1935 blev hele strækningen nedlagt.

Print/export