Klosterbanen Bredebro-Løgumkloster-Rødekro

blev anlagt i 2 etaper. Første del Bredebro-Løgumkloster blev anlagt som normalsporet sidebane til Hviding-Tønder og åbnedes for drift 21. september 1888. I forbindelse med overtagelsen af småbanerne i Sønderjylland i 1920 blev smalsporsbanen fra Åbenrå via Hovslund til Løgumkloster besluttet nedlagt (1926) og allerede ved jernbaneloven i 1924 (Lov om jernbaneanlæg i de sønderjyske landsdele m.v. 29. marts 1924) bemyndigedes ministeren til at anlægge en jernbane fra Rødekro til Løgumkloster, hvor den fik forbindelse til Bredebro.

Strækningen fra Løgumkloster til Rødekro åbnedes 3. oktober 1927 og pr. 15. maj 1936 blev hele strækningen nedlagt.

Ekspeditionssteder

Print/export