Hjælpetog kollideret med holdende tog mellem Frederikshavn og Kvissel 24. august 1972

Et tog var på vej fra Frederikshavn til Tolne, men fik motorproblemer vest for Frederikshavn - inden toget var nået til Kvissel.

Fra Frederikshavn udsendtes hjælpetog (lokomotiv) i form af MZ 1423. Lokomotivet fremførtes med op til 105 km/t på banestykket, hvor strækningshastigheden var 100 km/t. Ved Koldenå (Elling?) ramte lokomotivet det nedbrudte tog 4932's bageste vogn Cl 537 med ca 60 km/t.

Lokomotivføreren havde ud fra oplysninger fra stationsbestyreren i Frederikshavn grund til at antage at det nedbrudte tog befandt sig ca. 1200 meter længere mod vest, end det var tilfældet.

Oplysningerne fra det nedbrudte tog til stationsbestyreren havde været unøjagtige.

Foruden Cl 537 blev også Cl 527 så beskadiget at også den senere måtte hugges op.

Toggangen mellem Frederikshavn og Hjørring var indstillet et døgn på grund af ulykken.

Print/export