Rester af Gisselfeld sidespor 2009 mellem Bråby og Holme Olstrup - ved ovk 173 Gisselfeld sidespor Gis lå ved banens krydsning med Stoksbjergvej (nu overkørsel 173) mellem Bråby og Holme Olstrup.

Vogterhus 19a (Stoksbjergvej 32) ved overkørsel 173 er iflg BBR bygget 1877. Vogterhuset ligger højt. På samme side af Stoksbjergvej, men på modsat side af banen, ses rester af Gisselfeld sidespor.

Sidesporet er optaget i tjenestekøreplanen 1956. Sidesporet havde dækningssignal nord for overkørslen med arme til begge sider for én mast.

Print/export