Den 26. maj 1941 kolliderede tog 16 frontalt med tog 3 ved Attrup Kær mellem Trustrup og BalleETJ. De to tog skulle normalt krydse i Trustrup, men da tog 16 var forsinket 15-20 minutter, afsendte stationsbestyreren i Trustrup tog 16 mod Balle uden at foretage krydsningsforlægning, fordi han regnede med at tog 16 kunne nå Balle før tog 3 kunne afsendes og han forudsatte at tog 3 ikke ville blive afsendt fra Balle uden at blive afmeldt. Hverken stationsbestyreren i Trustrup eller stationsbestyreren i Balle foretog forskriftsmæssige afmeldinger af togene.

Ved kollisionen blev 15 personer kvæstet og 1 af disse omkom som følge af sine kvæstelser. Der skete betydelig skade på tog 16's lokomotiv (ETJ 4) og på tog 3's motorvogn (ETJ M2) og pakvogn.

Print/export