Stationsbestyrer

I Danmark den, der er ansvarlig for den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen (SR 1975). En fjernstyrinsgleder er i en fjernstyringscentral stationsbestyrer for flere stationer.

Tysk: Fahrdienstleiter Svensk: Togklarerer eller fjärtogklarerer

Print/export