Faksinge skov sidespor og holdeplads (NPMB)

Området ved Even å op gennem skoven til Faksinge holdeplads, var ganske specielt. Det er et område, som byder på et mange varierede indtryk, snart nede ved vandet, næste øjeblik i skoven, derefter op til et område ved det gamle sanatorium, (nu Tokai, en japansk skole) hvor der igen kørtes gennem et skovområde, hvor der i forbindelse med byggeriet af sanatoriet lå et sidespor, som senere blev fjernet igen. Her lige syd for Faksinge skov lå den lille holdeplads, som efter et utal af ansøgninger blev etableret. Der blev også anlagt et sidespor, som lå vest for hovedsporet ud for læskuret. På billedet ses et læhegn langs banen, dette er helt væk og der er intet andet tilbage, som kan bekræfte banens eksistens, netop på dette sted. Kun en åbning i skoven fortæller om banens forhenværende placering, hvis man ved hvor den var, ellers vil den let kunne forveksles med en almindelig skovvej. Fra Faksinge fortsættes over åbne marker til Nysø.

Print/export