Nysø holdeplads (NPMB)

Da banen skulle anlægges, var der mange planer for placeringen. Et ønske om placering af Præstø station på en mark lige vest for Præstø blev dog ikke til noget. Ønsket med denne placering kom frem, da Nysø alléen derved ikke skulle ”skæres” over. Den placering som stationen endelig fik, betød en meget stor udgravning på Nysøs mark var nødvendig. Jord fra udgravningen blev kørt ned på de strandarealer, som senere skulle blive til baneterræn. I udgravningen var der mange forskellige planter, - en meget flot udgravning at passere i tog. Nu er det meste tilgroet med høje træer. De gamle banegrøfter kan endnu ses og det er stadig let at se, hvor sporet lå. Turen forsætter nogle få hundrede meter til Præstø remise, som ligger tæt ved udgravningens slutning.

Print/export