19. august 1991 Et s-tog passerede under kørsel på ydre signaler AM-signalet foran Dybbølsbro i stop og påkørte det ved perronen på Dybbølsbro T holdende tog bagfra.

1 passager omkom ved ulykken og 69 personer blev kvæstet, heraf 1 alvorligt.

På grund af brand i et relæhus natten til den 24. juli var HKT-anlægget ikke virksomt. Lokomotivføreren på det påkørende tog havde modtaget og kvitteret for HKT Y-information ved afgang fra Valby og skulle således – som følge af skaderne opstået ved branden – køre på de ”ydre signaler”. Kollisionen skyldtes med stor sandsynlighed, at lokomotivføreren ikke havde observeret AM-signalet, og derfor først indledte bremsning da bagenden af det holdende tog kunne ses.

Print/export