En 'international sømil' (også kaldet 'international nautisk mil') er en længdeenhed benyttet til søs og ved flyvning. Den danner grundlaget for hastighedsenheden knob.

En international sømil svarer til et bueminut (1/60 af en breddegrad) eller 60 buesekunder (1/3600 af en breddegrad) af en storcirkeljordens overflade. Da der har hersket usikkerhed om omkredsens længde, har der også været variationer fra det ene land til det andet om længden af en sømil. På en international hydrografisk konference i 1929 fastsatte man længden af en sømil til 1 852 meter, svarende til at man afrundede omkredsen af en storcirkel til 40 000 km. Denne længde af en sømil er siden accepteret af de fleste lande.

Se også
Print/export