'Længder' er nært beslægtet med numeriske værdier. Man kan på sige at numeriske værdier angiver længden mellem to punkter F.eks. A og B på tallinien. Det er også af denne grund man skriver også længden fra A til B som „AB“ med numersik tegn omkring; på denne måde:

<math>\mid AB\mid</math>

Man benytter sig at det numeriske tegn pga. at man ikke ønsker negative længder, da det er logisk forkert at have en negativ længde. På billedet kan man se at der er 4 enheder fra A til B, og det samme fra B til A. Man ville ikke sige at der er -4 fra B til A.

1 dimensionære længder angives som differensen mellem punkterne. right|

<math>\mid AB\mid=\mid B-A\mid</math>

Dette bliver, hvis der tages udgangspunkt i eksemplet:

<math>\mid AB\mid=\mid 3-(-1)\mid=4</math>

Hvis det istedet, som nævt, var længden fra B til A ville man se at det ville give -4 inde i det numeriske tegn, men da den numeriske operation er fortaget bliver længde til 4.

Længder I flere dimensioer, har man forskellinge afstandsformler der kan bevises. F.eks. benyttes „afstandsformlen“ mellem to punkter i koordinatsystemet.

Enheder

Der findes mange forskellige enheder for mål af 'længde'. Mange af de ældre længdeenheders omregningsfaktorer er forskellige fra land til land. SI-enheder med evt. tilhørende SI-præfiks er derimod ens overalt:

*SI-enheden for længde: Meter - Dette er en officiel anerkendt grundlæggende SI-enhed. Den kan have et SI-præfiks. Se også centi-meter (cm). *Ikke-SI-enheder i anvendelse i dag: Fysik *Ångström - 10-10 meter Astronomi *AU (Astronomisk enhed - 149.597.900.000 meter) *Lysår - 9.460.730.472.580.800 meter. *Parsec - ca. 30.856.775.806.663.100 meter *Mange af følgende ikke-SI-enheder har landeafhængige forskellige omregningsfaktorer til meter: Andre i almindelig brug i dag, især i udlandet: *Fod. 1 fod ca.= 30,48 cm. *Mil. Der findes flere forskellige mil-længder og typer: Sømil, Svensk sømil, landmil. Engelsk: Nautical mile, mile. *Tomme. En tomme hedder på engelsk inch og er ca. 2,54 cm. *Engelsk Mil (engelsk længdeenhed). 1 engelsk Mil = 1/1000 Tomme. *Wasser alen. 1 wasser alen ca.= 55 cm. *Yard 1 yard ca.= 91,44 cm. Ældre enheder, som ikke anvendes særligt meget i dag: *Alen - 0,6277 meter. ***Rode - ca. 3,13 meter.

Se også
Print/export