Klemen Andersen Skipper Clement (13. november 1485 - 9. september 1536).

Førte kaperskibe mod Frederik 1. og sluttede sig senere til grev Christoffer af Oldenburg og Lübeck.

I 1534 rejste han de jyske bønder til oprør til fordel for Christian 2. Han besejrede en adelshær nær Aalborg lidt nord for Svenstrup, hvor de jernklædte ryttere blev fanget i mosen Lere Sig umiddelbart op ad Hærvejen og nedslagtet af bønderne. Skipper Clement og hans bondehær blev slået af Johan Rantzau og fanget. Som fange sad han bl.a. på Koldinghus, indtil han i 1536 blev henrettet og stejlet i Viborg.

'Klemen Andersen' „'Skipper Clement'“ (13. november 1485 - 9. september 1536).

Født i Vedsted, Vendsyssel i en selvejerbondefamilie. Blev købmand i Aalborg og senere skipper og viceadmiral under Christian 2. Gjorde i 1525 mytteri mod Frederik 1. og blev kaper i Christian 2.'s tjeneste. Sluttede sig senere til grev Christoffer af Oldenburg og Lübeck.

I 1534 rejste han de jyske bønder til oprør til fordel for Christian 2. Bondeoprøret er blevet kendt som Klement-fejden og var en del af borgerkrigen Grevens Fejde 1534-36. 16. oktober 1534 besejrede Clements bondehær, forstærket med landsknægte fra grev Christoffer, den jyske adelshær, der var sendt ud for at knuse oprøret. Slaget stod nær Aalborg lidt nord for Svenstrup omkring Lere Sig umiddelbart op ad Hærvejen. 14 fremtrædende jyske adelsmænd og et ukendt antal fodfolk faldt på adelshærens side. I et par måneder beherskede de oprørske bønder store dele af Nørrejylland. Christian 3.s hærfører Johan Rantzau pressede i løbet af efteråret oprørshæren tilbage til Aalborg, der 18. december 1534 blev stormet og plyndret. Clement blev kort tid efter pågrebet i Storvorde øst for Aalborg. Som fange sad han bl.a. på Koldinghus, indtil han den 8. september 1536 blev halshugget, parteret og stejlet ved Viborg Landsting

Print/export