Georg Christian Charles Ambt 24. februar 1847-1919 Generaldirektør for DSB 1902 - 1915

1875 Viceinspektør ved Københavns Kommunes Brolægnings- og Vejvæsen, 1886 inspektør samme sted.

Gift med Thekla Emilie Eleonora Mathilde Johnsen.

Som kandidat fra den polytekniske læreanstalt årgang 1868 lå det lige for at træde i offentlig tjeneste. Efter en kort tid i havnevæsenet blev Ambt 1869 embedsmand i Københavns Kommune, først ved brolægnings- og vejvæsenet og fra 1886 som Stadsingeniør. Hans virke strakte sig fra kloakering over parkanlæg til planlægning af jernbanelinjer, ikke blot i København men også i provinsen. Han kloakerede bl.a. 1883-84 Nakskov, der derved kunne blive den første danske by med vandklosetter. Desuden blev han hyppigt brugt som konsulent ved store projekter i udlandet.

Hans omfattende tekniske indsigt og overblik har haft stor betydning for den slags tekniske problemer, der kun springer i øjnene, når de ikke bliver løst tilfredsstillende. Et af de få synlige monumenter, som Ambt har efterladt sig, er „minareten“ ved Svanemøllen station. Den tjener som udluftningskanal for den kloakpumpestation, der leder byens flydende affald bort fra havnen ud i Øresund.

I 1902 afløste Ambt J. V. Tegner som generaldirektør for statsbanerne, hvor en anden side af hans talent viste sig, den økonomiske, idet han vendte etatens underskud til balance i regnskaberne.

Han efterfulgtes som generaldirektør af bankdirektør Th. Andersen Alstrup

Eftertiden har oftere husket på Meldahl end på Ambt som hovedmanden bag Københavns fysiske planlægning. Man har vel ikke brudt sig om at tænke på en pumpestation for kloakslam som noget særlig glorværdigt. Ikke desto mindre må Ambts indsats vurderes som en af de allervæsentligste forudsætninger for at København kom ud af sine vækstår som en relativt velfungerende by.

Se også

Print/export