'Krongods' var det gods kongen rådede over, dels kongelev som var ejendom, bestemt for kongens underhold, og gods der var erhvervet ved bøder o.l. Det blev styret fra kongsgården som var oprindelsen til lenene.

Efter reformationen kom også kirkens enorme besiddelser ind under krongodset, som man ved mageskifter samlede til rytterdistrikterne.

Efter enevældens afskaffelse i 184849 overgik næsten al krongods til den danske stat.

Færøerne

På Færøerne kaldes krongodset for Kongsjord.

Sønderjylland

I 1700-tallet opkøbte kongen store dele af adelsgodset i Sønderjylland. I den pressiske tid blev det sønderjyske krongods omdannet til domænegårde. Efter Genforeningen i 1920 blev disse store gårde udstykket til husmandsbrug.

Tyskland

Før år 1800 blev de tyske fyrsters krongods kaldt Kammergut eller Kameralgut. I 1800-tallets Tyskland blev statslige domæner, der blev stillet til rådighed for fyrsternes nærmeste familie, kaldt for Thronlehen. Under Weimarrepublikken kom staten og de tidligere fyrster i strid om statsdomænernes fremtid.

Print/export