Joachim Malthe Elias Fagerlund, direktør for DBJJoachim Fagerlund. Driftsbestyrer De Bornholmske Jernbaner. Født i Tårbæk i 1859. Uddannet ingeniør, arbejdede i Tyskland og på Sjælland og kom til Bornholm i 1888. Da Den bornholmske Jernbane, fra Rønne til Nexø, blev en realitet i 1900, blev han ansat som banens driftsleder, et hverv han bestred indtil 1929, da han afløstes af C. Milner. Han døde på Frederiksberg i 1933.

Print/export