Haslev

Haslev station cirka 1968

Rytterskole

Tryggevælde rytterdistrikt

Opført 1724 og afhændet til Bregentved gods 1747.

Skolen var bygget lige vest for gadekæret. I 1838 blev der lagt stråtag på bygningen, fordi børnene kastede sten på taget og derved ødelagde teglstenene. Da elevtallet i den yngste af de 2 klasser på skolen nåede 50 børn i 1859, besluttede man at udvide skolen. Det skete året efter, og bygningen undergik nu så stor forandringer, at det næppe længere var muligt at genkende den oprindelige rytterskole. Skolen fik bl.a. tilmuret 6 fag og skrågavlene blev afløst af lige gavle. Bygningen, som blev solgt på auktion i 1770 og derpå overgik til privat beboelse, nedbrændte helt efter et lynnedslag i 1884.

1815 blev degnekaldet i Haslev-Frerslev nedlagt til fordel for skolevæsenet.

Skoleholdere

  • 1721 - 1725 Hans Anton Holm
  • 1725 - 1727 Christian Kaalund
  • 1727 - 1731 Olaf Skøtte
  • 1731 - 1736 Nicolaj Juul
  • 1736 - 1783 Christen Matzen Bruun
  • 1783 - 1797 Johannes Kuhr
  • 1797 - 1815 Daniel Mickael Møller
  • 1815 - 18?? Jochum Carl Kautsch

Som flere godsejere på den tid, var også greve A. G. Moltke meget interesseret i forbedring af skolevæsenet på landet. I 1861 indstiftede han et legat til fremme af ungdommens læsefærdighed og kristendomskundskab på grevskabet. Legatet bestod i præmier til præster, degne og bibler til bønder, husmænd og skolebørn. Flere unge fra grevskabet blev i tidens løb hjulpet til uddannelse på Jonstrup Seminarium og fik derefter normalt embede på en af grevskabets mange skoler.

Sandstenstavlen

Efter branden i 1884 blev tavlen i 1896 opsat på Haslev Borger- og Realskole på Bregentvedvej (Nuværende Grøndalsskolen), hvor den var opsat i vindfanget ved hovedindgangen i den gamle hovedbygning. 1969 blev stenen flyttet til aulaen på Sofiendalsskolen, hvor den siden har været indmuret. Stenen har enkelte skader bl.a. afflisninger i flere hjørner, som muligvis skyldes brand- eller frostskader.

Stenen er ellers velholdt med en brun overflade.

Den lidt groft huggede tekst er trukket op med sort. Teksten er let læselig. Spejlmonogrammet er - lidt uheldigt - trukket op med en gul farve, som også er anvendt til en ´hjemmelavet´, tynd konturkant.

Print/export