Danske enheder er en liste over gamle danske enheder.

Mængde
Længde

*Fjerdingvej, fjerdingmil og kvartmil (1.883 m)

Areal

*Kvadratalen (0,39 m²) *Penning (14,37 m²) *Album (57,46 m²) *Fjerdingkar (172,38 m²) *Skæppe (689,50 m²) *Tønde land (5.516 m²) *Tønde hartkorn (varierende størrelse) *Kvadratmil (56.738.255 m²)

Rumfang

*Pægl 0,0002415 m³ *Pot (0,00097 m³) *Album (0,00145 m³) *Kande (0,00193 m³) *Ottingkar (0,00217 m³) *Fjerdingkar (0,00435 m³) *Viertel (0,00773 m³) *Otting (0,01642 m³) *Skæppe (0,01740 m³) *Bimpel (0,01883 m³) *Kubikfod (0,03090 m³) *Fjerding (0,03285 m³) *Anker (0,03766 m³) *Tønde tjære (ca. 0,116 m³) *Tønde øl (0,13140 m³) *Tønde korn (0,13920 m³) *Ahm vin (0,15064 m³) *Tønde kul (ca. 0,170 m³) *Oksehoved (0,22596 m³) *Kubikalen (0,24720 m³) *Fad øl (0,26278 m³) *Fad korn (0,26278 m³) Findes denne betegnelse? Et fad er til flydende varer. *Fad vin (0,90383 m³) *Læst (ca. 1,24 m³)

Vægt

*Gran (0,00006 kg) *Ort (0,00050 kg eller 0,00098 kg) *Skrupel (0,00124 kg) *Drachme (0,00373 kg) *Kvintin (0,00391 kg) *Kvint (0,00500 kg) *Lod sølv (0,0147 kg) *Lod (0,01563 kg) *Apotekerunse (0,02982 kg) *Unse (0,03125 kg) *Mark sølv (0,2353 kg) *Mark (0,25000 kg) *Apotekerpund (0,35785 kg) *Pund (0,50000 kg) *Bismerpund (ca. 6 kg) *Lispund (8,00000 kg) *Otting smør (14,00 kg) *Fjerding smør (28,00 kg) *Centner (50,00000 kg) *Drittel smør (50,75 kg) *Tønde smør (112,00 kg) *Skippund (160,00 kg) *Kommercelæst (2.600,00 kg)

Se også
Kilder/henvisninger
Print/export