En favn er en gammel dansk måleenhed der svarer til:

Favn bruges stadig som mål i nogen maritime erhverv, blandt andet for havdybde.

Se også
Print/export