Transportminister Hans Christian Schmidt

Transportminister fra 2010 hvor han afløste Lars Barfoed (K) til 3. oktober 2011 hvor han afløstes af Henrik Dam Kristensen (S). Afløste 29. juni 2015 Magnus Heunicke ved regeringsskiftet.

Lærereksamen fra Haderslev Seminarium (1977)

Politiske tillidsposter: Folketingsmedlem siden 1994

Tidligere poster: Fødevareminister (2004-2007) Miljøminister (2001-2004) Herudover også formand for Erhvervsudvalget, medlem af Udvalget for Forretningsordenen, Kulturudvalget, Trafikudvalget, Udvalget vedrørende Færøske Forhold og Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse. Miljøpolitisk ordfører 1995-2001.

Gruppeformand for Venstres folketingsgruppe.

Tidligere beskæftigelse: Lærer (1977-1984) Viceskoleinspektør på Sommersted Skole i Vojens (1984-1994)

Tillidshverv: Medlem af Vojens Kommunalbestyrelse (1982-2001), formand for undervisnings- og socialudvalget (1990-1994 og 1998-2001), 1. viceborgmester (1998-2001). Medlem af Naturklagenævnet (1995-2001). Formand for Vojens Kultur- og Musikhus (2000-2001).

Print/export