Christen Emanuel Kjær Monberg (30. juli 1877 i Odense - 16. februar 1938 i København) var en dansk arkitekt.

Han blev født 1877 i Odense som søn af arkitekt Peter Christensen Monberg og Maren Emilie Kjær. Monberg blev murersvend 1895, gik på Odense Tekniske Skole og dernæst på Kunstakademiet i København fra november 1896 til januar 1902. Han var undervejs ansat som konduktør hos Gotfred Tvede og Bernhard Ingemann 1896-1902.

Han var ansat hos Albert Jensen 1902-05 og havde egen tegnestue fra 1903. Monberg var medlem af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1920 og næstformand for samme 1921; leder af rets- og honorarudvalget 1922-24, formand for foreningen 1924-30, medlem af bestyrelsen for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, af Danmarks komité for Nordisk Byggedag, af censurkomitteen for Charlottenborg Forårsudstilling 1924, af Akademiraadet 1925 og af komitteen for udstillinger i udlandet.

Monberg modtog Eckersberg Medaillen 1923 og blev Honorary Corresponding Member of RIBA (Royal Institute of British Architects) 1926.

Han udstillede på Charlottenborg Forårsudstilling 1909, 1915, 1923-24, 1931, 1936, 1938, i London 1926; Danish National Exhibition, Brooklyn Museum 1927 og på Bygge- og Boligudstilingen i Forum, København 1929.

Han rejste i Tyskland 1901 og i England, Frankrig, Tyskland, Italien og Østrig 1910.

Monberg giftede sig 17. maj 1902 i København med Agnes Camilla Bachmann (20. november 1871 sammesteds - 13. april 1937 sammesteds), datter af oversergent i Livgarden Philip August Bachmann og Augusta Vilhelmine Nicoline Holm. Han er begravet på Vestre Kirkegård.

Han tegnede bl.a. alle Stationerne på Odense-Nørre Broby-Fåborg Jernbane (ONFJ) (1906)

Print/export