Viskinge T Vit på Nordvestbanen i km 99,2.

Nedlagt 26. maj 1962

Print/export