Vanløse station ca 1910 Vanløse station Van

S-tog fra 23. september 1941 Nuværende hovedbygning(tredje) ibrugtaget 1941

1934-2001 Elektromekanisk sikringsanlæg type 1912 og fra 19xx DSB type 1969

Print/export