Ulstrup station Up på Langå-Viborg-Struer

Stationen havde i en periode sidespor til en kajplads ved Gudenåen

Print/export