Tylstrup station Ty på Vendsysselbanen

  • 1871-1886 Billetsalgssted fra vogterhus
  • 1886-1972 station

Under første og anden verdenskrig gik en smalsporet tørvebane til stationen fra Store Vildmose. Tørvene blev omlastet til godsvogne på stationen. Smalsporetsbanen krydsede under DSB sporet i træbro, der senere blev lavet som betonbro. Broen findes stadig og ligger ca 500 meter syd for Luneborgvej.

Alle vigespor, sidespor og læssespor er fjernet og stationsbygningen nedrevet.

Stationen lå syd for Luneborgvej ved banekrydsningen.

Print/export