Oftest fremstillet af Siemens & Halske:

„Trækbukken har kun få, 2-6, håndtag, der fastholdes i den nødvendige stilling ved hjælp af små vægtstænger, som holdes indklinket i tilsvarende hak i kanten af håndtagsskiverne derved, at de i de ydre ender er forsynet med overvægt. Til hvert håndtag hører en vægtstang med overvægt; denne må løftes lidt, forinden håndtaget kan bevæges. Forbindelsen mellem håndtagene og signaler, låse mv sker ved trådtræk.

Når sporskiftehåndtagene - om sådanne forefindes - er omlagt, udtrækkes eller omlægges et særligt lille håndtag (svarende til centralapparatets togvejshåndtag eller togvejshvirvel), hvorefter sporskiftehåndtagene er fastholdt og det pågældende signalhåndtag er frit.

Afhængigheden mellem håndtagene findes dog også udformet på en anden måde, uden anvendelse af særligt håndtag hertil, idet de gensidige spærringer mellem håndtagene virker automatisk ved omlægning.

I modsætning til de almindelige ved statsbanerne anvendte centralapparater kan trækbukken anbringes i det fri“.

Kilde: Signalposten nr. 3 - 2. årgang

Print/export