Et tog er et transportmiddel bestående af en række indbyrdes forbundne vogne, der kører på skinner. Vognene kan være trukket af et lokomotiv (tidligere også af heste) eller de kan være selvkørende (togsæt).

Togtyper

Se også

Print/export