Afsporing og kollision ved Espergærde 28. april 1972.

Godstog 2442 passerede kl ca. 14:20 Espergærde station ad det sydgående spor med ca. 60 km/t. Syvende vogn i toget - en tom autotransportvogn - afsporedes og toget sprængtes mellem vogn 10 og vogn 11 og flere vogne kastedes ud til siderne så det nordgående spor også blev spærret. I alt 12 af togets 19 vogne afsporedes. Samtidig passerede godstog 2457 ad det nordgående spor og selv lokomotivføreren så den afsporede vogn og indledte farebremsning, kolliderede lokomotivet (MZ 14x) med en vogn (fra tog 2442) der var væltet tværs over det nordgående spor. Lokomotivet afsporede med forreste bogie.

DSBs Havarigruppe, der undersøgte ulykken, kunne ikke med sikkerhed fastslå årsagen, idet de uregelmæssigheder ved sporet, der kunne konstateres, lå inden for tolerancerne og den vridningsstivhed de konstateredes på især en af autotransportvognene (en vogntype, der anvendtes i hele Europa) ikke i sig selv turde give anledning til afsporingen. Havarigruppen kunne dog ikke udelukke at samspillet mellem uregelmæssigheder i sporet og vognenes konstruktion kunne have forårsaget afsporingen.

Print/export