Tange station (Tan) på strækningen Langå-Viborg-Struer mellem Bjerringbro og Rødkærsbro stationer.

  • 1. oktober 1894 billetsalgssted åbnes
  • 1908 angivet som billetsalgssted med sidespor
  • 1917 beskeden ventebygning opført
  • 1918-1920 Gudenåen opstemmes til sø pga af elværket Gudenaacentralen
  • 1925 billetsalgssted oprykkes til station og stationsbygning opføres
Print/export