Svendborg-Nyborg Banen (1. juni 1897 - 30. maj 1964). Det blev den dyrest anlagte jernbane i Danmark i forhold til kilometertallet 37,7 km. Bortset fra kystbanen nord for København, er det til gengæld banen med flest beboere pr. mil. Banen blev drevet som en del af Sydfyenske Jernbaner (SFJ) indtil selskabet blev overtaget af DSB i 1949.

Stationsbygningerne på strækningen er tegnet af statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck. Særligt bemærkelsesværdig er bygningen i Svendborg, med et særligt spir på taget. Ikke at forveksle med den nuværende station for Svendborgbanen.

Ekspeditionssteder

Strækningerne i dag

  • 'Svendborg N - Nyborgvej 1 km:' Baneterrænet nedlagt 2005-2007. Havneområdet undergået en større forandring.
  • 'Nyborgvej - Egenappe 3,5 km:' Gang- og cykelsti.
  • 'Egenappe - Landevejen syd for Skårup 2,5 km:' Skov og marker. Baneforløbet svært ukendeligt.
  • 'Landevejen - Skårup nord 1,5 km:' Først sti, så veje og så atter sti, benævnt: Kærlighedsstien.
  • 'Skårup nord - Oure Station 3,5 km:' Kun gennem den lille skov ved Vejstrup Å kan baneforløbet antydes.
  • 'Oure Station - Gudme Kohave 2 km:' Gangbart på visse strækninger bagom Broholm.
  • 'Gudme Kohave - Øksendrup Station 10 km:' Kun en bro inde i Langå By vidner om et baneforløb endnu.
  • 'Nord for Bynkel - Nyborg Havn 5 km:' Gang og cykelsti. På en kort strækning = villavej.
Print/export