Solkurve - forkastning af jernbanespor pga. varmeudvidelse mv.

En solkurve opstår på jernbanespor, når skinnerne på grund af sommersol og varme udvider sig så meget, at sveller og skærver ikke længere kan holde skinnerne på plads og derfor slår et slag ud til siden, og derved opstår en utilsigtet kurve i sporet.

Tidligere ville mellemrummet (stødspillerummet) i skinnestød mellem de enkelte skinnestykker kunne opfange skinnernes udvidelse i varmen. Men under meget varme forhold med høje skinnetemperaturer var disse stødspillerum ikke nok, og der kunne opstå forkastninger i sporet - solkurver, især såfremt sporet var dårligt vedligeholdt, f.eks. med manglende ballast.

Moderne spor er etableret som langskinnespor, det vil sige at skinnerne svejses sammen uden stødspillerum til én lang skinne. Da skinnerne samtidig fastholdes i længde og sideretning optages temperaturforandringer som indre spændinger i skinnerne. Skinnetemperaturen i Danmark er mellem -25 ºC og +55 ºC og man fortager spændingsudligning således at at skinnerne i et nærmere defineret temperaturområde er spændingsløse og dermed i stand til at optage temperaturvariationerne uden at der opstår solkurver eller skinnebrud (ved sammentrækning i kulde). Når der i langskinnespor alligevel kan opstår solkurver, skyldes det som regel manglende eller forkert spændingsudligning i samspil med dårligt liggende ballast.Under normale omstændigheder skal skinnetemperaturen være minimum 55° C, før der er risiko for dannelse af solkurver. Men hvis forholdene i et spor ikke er ideelle, vil der blive ført særligt tilsyn med sporet, når skinnetemperaturen overstiger 40 °C.

Hvor alvorlig er en solkurve?

Solkurver er farlige, da de kan medføre afsporing som det skete ved Bramminge-ulykken.

Enhver solkurve skal behandles med stor alvor, da den i værste fald kan føre til både togafsporing og efterfølgende sammenstød mellem to tog. Det kan derfor være nødvendigt at standse al togkørsel på et spor, hvis der opstår en solkurve. Hvis Banedanmark vurderer, at der er en særlig risiko for dannelse af solkurver på en strækning, vil en banevagt føre - om nødvendigt døgnbemandet - tilsyn med sporet, og hastigheden vil altid blive sat ned til max 80 km/t.

Print/export