Søgaard T (1928-1936) er et trinbræt mellem Glumsø og Næstved på den Sjællandske Midtbane, blev åbnet 15. september 1928. Det lå ved underføringen for bivejen fra Næstved-Ringsted landevejen til Bakkegaard og anlagdes af hensyn til landsbyen Gelsted ved landevejen og de større gårde Bakkegaard og Søgaard vest for banen. Benyttelsen af trinbrættet var ret god i et par år, og rutebilen på landevejen kunne mærke kon­kurrencen fra banen. Med årene faldt benyttelsen og Søgaard trinbræt blev derfor ned­lagt samtidig med den nordlige Midtbanestrækning Frederikssund-Hvalsø-Ringsted 14. maj 1936.

Print/export