Den 24. oktober 1988 kørte et S-tog under rangering til perron i Hellerup ind i siden på et andet S-tog, idet lokomotivføreren fejlagtigt havde passeret et signal. Ingen personskade.

Print/export