Indholdsfortegnelse

Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane (RØHJ)

Ringkøbing-Ørnhøj 15. november 1911 - 31. marts 1961

Ørnhøj-Holstebro 22. august 1925 - 31. marts 1961

Samlet længde: 53,8 km

Stationer

Historie

Første del af banen - under navnet Ringkøbing-Nørre Omme Jernbaneselskab (RNoJ) - blev indviet 14. november 1911 og forløb mellem Ringkøbing og Ørnhøj. Da anden del førte banen videre fra Ørnhøj til Holstebro og blev indviet 21. august 1925. Denne del var på 23,1 km. Banens sporvidde var på 1435 mm. De to dele blev oprindeligt drevet af to forskellige selskaber (Ringkøbing-Ørnhøj Jernbane samt Ørnhøj-Holstebro Jernbane), der havde driftsfællesskab. 1. april 1953 eller 19541) blev de to selskaber slået sammen. Stationerne på begge strækninger er tegnet af Ulrik Plesner.

Banen var en vigtig kulturbærer i et tyndtbefolket område, og den blev især i begyndelsen flittigt brugt til både gods- og persontransport. I perioden 1911-1936 havde Ringkøbing-Ørnhøj Jernbane således 1,3 millioner passagerer. Af gods blev der især transporteret mergel og tørv samt svin til slagtning. 2. verdenskrig betød efter nedgang i 1930'erne igen en fremgang, især med transport af brunkul, der blev fundet i de sure hedeområder.

Banen blev nedlagt 31. marts 1961. Efterfølgende er skinnerne fjernet, men man kan fortsat visse steder på strækningen finde spor af banens tracé. De bruges nu til stier og lignende. Mange af stationsbygningerne er også bevaret, idet de nu er i privat eje. Undtagelserne er Ringkøbing station, der fortsat fungerer og indgår i Jyske Vestbane, samt Ørnhøj station, der er revet ned for at give plads til vejanlæg.

Se også:

Print/export