Den afsporede styrevogn Adns-e 518 Den 4. november 2007 kl ca. 22:30 afsporedes et regionaltog i østenden af Ringsted station i det uopskærlige sporskifte, hvor spor 2 og spor 4 flettes sammen. Toget bestod af styrevogn forrest, personvogne og lokomotiv litra Me.

Regionaltoget var efter igangsætning fra spor 4 standset på grund af dørproblemer. Ved standsningen kom styrevognen til at holde umiddelbart efter et PU-signal, som akkurat ikke kunne ses af lokomotivpersonalet. Men informationen fra ATC-systemet om at der var frit ud af stationen var modtaget fra balisen ved signalet og blev bevaret selv om toget holdt stille og selv om udkørselstogvejen blev taget tilbage og signalerne - også signalet der netop var passeret og det efterfølgende signal efter sammenløbet af spor 4 og spor 2 - blev sat på „stop“.

Da der derefter blev sat udkørsel fra spor 2 for et andet tog, så lokomotivpersonalet atter grønt blink - „kør igennem“ - i PU-signalet efter sammenløbet af de to spor og da dette stemte overens med visningen i ATC-førerrumssignalet og dørfejlen var rettet, satte de toget i gang, uden mistanke om at noget kunne være galt og uden at først at kontakte fjernstyringscentralen i Roskilde.

Efter få meters kørsel besatte styrevognen sporisolationer, der indikerede at dækningen for togvejen fra spor 2 ikke længere var i orden, og signalet for toget ved perronen i spor 2 gik på „stop“. Regionaltoget fortsatte kørslen og styrevognen blev afsporet i sporskifte 05, der ikke stod til kørsel fra spor 4 men fra spor 2.

Kombinationen af akkurat at kunne have passeret et PU-signal, standse der og bevare ATC-informationen fra signalet selv om det næste - fælles - signal sættes på „stop“ og bringes på „kør“ fra et andet spor, betragtes som en alvorlig fejl i samspillet mellem ATC og sikringsanlæg.

Se også:

Print/export