Valby Rangerstation var et privat sidespor til Valbys industriområde ved Carl Jacobsensvej, Ottiliavej og Gl. Køge Landevej, ejet og drevet af Andelsselskabet Rangerstationen Valby. Sidesporet var tilsluttet statsbanenettet ved Station 68, der var et sporskifte i det indadgående hovedspor lige øst for Gl. Køge Landevej. Sporskiftet og begyndelsen til sidesporsanlægget var etableret i 1909 og DSB forestod rangeringen.

Andelsselskabet Rangerstationen i Valby blev dannet i 1916 med hensyn til sporanlæg og vedligeholdelse. Fra 1919 udførte selskabet selv rangeringen indtil det reducerede industriområde i 1990 ikke længere gav grundlag for drift af sidesporsanlægget.

Print/export