To persontog kollideret frontalt ved Regstrup.

6. januar 1998 ca. kl 08:00 kolliderede to regionaltog frontalt ca 100 meter udenfor Regstrup stations (Nordvestbanen) nordøstlige stationsgrænse. Ved kollisionen blev 3 personer alvorligt kvæstet og 23 personer lettere kvæstet og der opstod betydelig materiel skade.

Lokomotivføreren på toget fra Kalundborg undlod at standse på stationen og indledte bremsning så sent, at toget passerede udkørselssignalet mod Holbæk. Toget fra Holbæk standsede omkring 120 meter før Regstrups stationsgrænse, men blev alligevel ramt af toget, der havde bremset for sent. Kollisionen skete med en hastighed på ca. 33 km/t. Begge tog havde virksom ATC, men strækningen mellem Holbæk og Kalundborg var ikke udrustet med ATC, der med overvejende sandsynlighed kunne have hindret ulykken.

Da det ved denne og tidligere ulykker ikke kunne afvises, at en af årsagerne til lokomotivførerens manglende bremsning, var en tilvænning til ATC-overvåget kørsel, blev en af anbefalingerne i undersøgelsesrapporten, at mulighederne for at etablere ATC på de strækninger, der endnu ikke var blevet udrustet med ATC, skulle undersøges.Styrevognen, der er knækket sammen, var forrest i toget fra Kalundborg

Strækningen Holbæk-Kalundborg har fortsat (2008) ikke ATC og der er - på trods af at alle tog, der befarer strækningen har mobil ATC-udrustning - ikke aktuelle planer om etablering af ATC på strækningen. Trafikstyrelsen har endog i en rapport fra 31. august 2005 fastslået, at det ikke er nødvendigt.

Jernbaneulykker

Print/export