Kollision mellem rangertræk og regionaltog. Næstved. 18. januar 1993

Under rangering på Næstved station påkørte et rangerende godstog (tog 6706) en sporstopper i rangerhovedet i spor 60 sydenden af stationen omkring kl. 05.40. Da kørslen fortsatte afsporedes og væltede en række af de bageste vogne udover hovedsporene mellem stationens I- og SI-signal. Her blev de ramt af et sydfra indkørende regionaltog (tog 4204) med ca. 100 km/t. De 4 forreste vogne - herunder styrevognen - afsporedes.

Rangertrækket bestod af 9 tomme, åbne godsvogne - fladvogne til transport af skinner - der blev skubbet af et My-lokomotiv. Rangerlederen var placeret på en af de forreste vogne i køreretningen og havde kontakt med lokomotivføreren via radio med kontroltone.

Blandt andet fordi rangerlederen omkom ved kollisionen, var det ikke muligt at fastslå ulykkesårsagen med sikkerhed. Det kunne dog konstateres, at rangerlederens kontakt med lokomotivføreren foregik med radio der ikke kunne udsende den krævede kontroltone og derfor ikke måtte anvendes til rangering, samt at belysningen over rangerområdet var defekt.

Den relativt svage sporstopper for enden af udtrækssporet (høj sporstopper) og den bagvedliggende jordvold var utilstrækkelige til at holde rangertrækket, idet lokomotivføreren dels mærkede et bump og efterfølgende hørte rangerlederen over radioen oplyse at han havde overset sporstopperen. Ulykken førte til, at DSBs havarigruppe indstillede til DSB direktion, at der skulle ske ændringer / modernisering af de gældende regler for anvendelse af sporstoppere (sporregler af 1959). Dette arbejde blev stillet i bero i slutningen af 90'erne og intet var gennemført ved ulykken i Holte den 7. november 2002

Ved kollisionen omkom en passager i regionaltoget og rangertrækkets rangerleder. Ni personer blev kvæstet, heraf to alvorligt1).

Tog 4204 var oprangeret således:

  • ADns 519 (forrest)
  • B 159
  • B 103
  • B 166
  • B 140
  • B 329
  • ME 1505

Alle vogne blev udrangeret som følge af skader opstået ved ulykken.

Se også

1)
2 passagerer kunne ikke udskrives samme dag
Print/export