Nårup station 1959 Naarup station Np i km 7,0 på Assensbanen 1884-1966

Stationen blev ligesom de andre landstationer på Assensbanen tegnet af Thomas Arboe (1837-1917) og opført af tømrermester Hansen i samarbejde med ingeniør Winkel og den stod klar i 1885 - et år efter banens indvielse. Typen var anvendt før på flere andre baner, så man kan med god samvittighed kalde den for en standard landstation.

Noget der var lidt mere usædvanligt var brugen af jernsvellerne, som blev lagt ved banens etablering. De var dog ikke nogen success og de blev efterfølgende udskiftet - men først i 1913 var alle jernsvellerne i hovedsporet skiftet.

Print/export