Moselund ca 1890. Kilde: Danmarks Jernbanemuseum Moselund station Ml i km 14,3 på Jyske Midtbane 1877-1979 (oprindeligt Silkeborg-Herning Jernbane).

Stationsbygningen fra 1877 tegnet af Niels Peder Christian Holsøe.

Vandstation med vandtårn af lav jysk-fynsk type 1877-1920, nedrevet 1933.

Firmaspor og læssebroer i forbindelse med Moselund Tørvefabrikker

Print/export