Masnedsund er farvandet mellem det sydligste Sjælland ved Vordingborg og øen Masnedø. Sundet krydses af Masnedsundbroen, som sammen med Storstrømsbroen mellem Masnedø og Falster er bindeled for såvel tog- som biltrafik mellem Sjælland og Falster.

Masnedsund er tillige navnet for de sydligste kvarterer af Vordingborg, blandt andet med industri- og lystbådehavn, boligkvarteret Ore med Ore Strand og andre boligområder og småindustrier. Vordingborgs første jernbanestation lå lidt nord for den nuværende Vordingborg station mens Sydbanens egentlige endestation - Masnedsund station - blev anlagt i havneforstaden Masnedsund i 1870 med forbindelse mod nord til Næstved, Køge og Roskilde (Sydbanen). Der var desuden forbindelse med færge til Gåbense på Falster.

Efter at den første Masnedsundbro åbnede i 1883, kørte togene også til Masnedø med færgeforbindelse fra Masnedø Færge station til Orehoved Færge station på Falster. Fra 1897 fik stationen forbindelse med Kalvehavebanen. I forbindelse med åbningen af Storstrømsbroen og den nye Masnedsundbro i 1937 åbnede den nye Vordingborg station i den nordlige del af byen, og Masnedsund station var frem til 1962 sidespor under Vordingborg station.

Et andelssvineslagteri eksisterede i bydelen mellem 1889 og 1988. I 1937 åbnede en lokal biograf, Kino, som dog måtte flytte til et andet sted i byen efter fem år. Den tidligere Masnedsund Skole på Orevej blev i 1980 overtaget af den private Rudolf Steiner-skole.

Som erstatning for mange lukkede industrivirksomheder i Masnedsund arbejder Vordingborg nu på at udvikle boliger og servicevirksomheder i og omkring havnen.

Print/export