Mårslet station Mst i km 13,2 på HHJ 1884-2016.

19. juni 1884 til 27 august 2016. Nedlagt i forbindelse med ombygning til letbane. Fra 30. april 2019 trinbræt på Århus Letbane

Stationsbygningen tegnet af Thomas Arboe.

Print/export