Marrebæk med ventebugning 1915-16. Kilde DJM Marrebæk 1954. Kilde: DJM Marrebæk T Mæ på Gedserbanen 1887-1974

Anlagt som trinbræt i 1887 af Gedser Jernbane. Da DSB overtog banen i 1893 fik man derved et ubetjent standsningssted. I 1901 blev der etableret billetsalg i vogterhus 21 ved overkørslen og der blev opført en lille ventebygning.

I 1929 kom der et offentligt sidespor og i 1954 erstattedes den lille ventebygning1) af en stationsbygning (arkitekt Sigurd Christensen) med venterum, kontor og plads til stykgods. De ved sidesporet etablerede dækningssignaler blev fjernet i forbindelse med fjernstyring i 1959; samme år blev billetsalgsstedet oprykket til station (i tarifmæssig henseende).

I 1966 var trafikken blevet så ringe at Marrebæk atter blev trinbræt med sidespor.

Ved ophør af af lokal gods- og persontrafik på strækningen i 1974, blev Marrebæk nedlagt, sidesporet blev taget op i 1975 og hovedbygningen revet ned ca 1985.

1)
flyttet til en sommerhusgrund ved Petuniavænget, Sildestrup Strand på Sydfalster, hvor bygningen stadig befandt sig i 2018
Print/export