Lokomotiv kørt i færgelejet i Orehoved 26. oktober 1908

Tog 74 kunne under indkørsel ikke standse på grund af for høj fart ved ankomst til færgehallen, fedtede skinner og tilsyneladende uvirksomme sandkasser. Lokomotivet tørnede mod sporstopperstopbommen, der sprængtes, jævnede den bagved liggende 3 meter høje grusvold med jorden, splintrede det 1 meter høje bolværk hvorefter det faldt i vandet og gik til bunds. Koblingen mellem maskine og tender sprængtes heldigvis så toget blev ikke trukket med i vandet.

Ingen mennesker kom til skade, idet fyrbøderen sprang af maskinen umiddelbart før den faldt i vandet og lokomotivføreren, der forblev på maskinen, slap uskadt og svømmede i land. De rejsende mærkede kun et stød. Færgen kunne afgå med 25 minutters forsinkelse og toget ankom næsten rettidigt til København.

Lokomotivet K530 hævet af orlogsværftets flydekran

Kilder:Buch og Gomard, Auditørens fortegnelse

Print/export