Stationsbygningen 1887 Kværndrup station Kvs på Svendborgbanen

Stationsbygningen ibrugtaget 12. juli 1876 - arkitekt H.A.W. Haugsted

Sidespor til Egeskov Gods (avlsbygningerne) til (1894)-1943-46

Print/export