Kulturarvsstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Den har ansvaret for den del af kulturarven, der omfatter: fortidsminder, fredede bygninger og samlingerne på de statslige og statsanerkendte museer.

Formål

Kulturarvsstyrelsen skal varetage følgende opgaver:

 • rådgive kulturministeren, Kulturministeriet og andre ministerier
 • udarbejde lovforslag på kulturarvsområdet
 • igangsætte overordnede initiativer for at realisere politiske mål på kulturarvsområdet
 • varetage forvaltningsopgaver for Kulturministeriet som statens overordnede myndighed
 • forvalte museumsloven
 • forvalte bygningsfredning- og bevaringsloven
 • forvalte loven om regionale faglige kulturmiljøråd
 • forvalte et centralt dokumentationscenter og skabe overblik over kulturarven
 • koordinere og rådgive museerne.
Organisation

Kulturarvsstyrelsen har i 2006 ca. 85 ansatte, heriblandt arkæologer, etnologer, historikere, kunsthistorikere, arkitekter, restaureringsarkitekter, landmålere, jurister, økonomer, statskundskabskandidater m.fl.

Kulturarvsstyrelsen har et samlet årligt budget på ca. 320 mio. kr.

Kulturarvsstyrelsen er administrativt delt op i fem kontorer:

 • Bygninger har ansvaret for at frede bygninger og for restaureringer af fredede bygninger
 • Fortidsminder har ansvaret for både de fredede og de skjulte fortidsminder, der er omfattet af museumsloven
 • Museer skal koordinere og udvikle museerne til lokale videnscentre og varetage overordnede projekter. Kontorets første større overordnede projekt er „Industrisamfundets kulturarv“
 • Sekretariatet betjener styrelsens ledelse og har ansvaret for personale og økonomi.

Kulturarvsstyrelsen bliver rådgivet af en række faglige råd. De består af repræsentanter udpeget af de statsanerkendte museer, de statslige museer og universiteterne. Det Særlige Bygningssyn er udpeget af kulturministeren og rådgiver styrelsen om fredning og restaurering af bygninger.

Kulturarvsstyrelsen er en af tre selvstændige styrelser under Kulturministeriet. De andre er Kunststyrelsen og Biblioteksstyrelsen. Sammen med Statens Arkiver og Det Kongelige Bibliotek har Kulturarvsstyrelsen hovedansvaret for kulturarven.

Eksterne henvisninger/kilder
Print/export