Kollision ved Klarskov 11. juni 1966

Godstog 2145 med 20-30 vogne var på vej mod syd, da det på grund af problemer med en bremseslange bagest i toget standsede kl. ca. 17.05 syd for Klarskov station, (lidt nord for Vordingborg). Tog 145 med „Alpen Express“ var også på vej sydpå med en lokal personvogn - forrest - og et antal internationale vogne. Kl. ca. 17.20 på 50-100 meters afstand så lokomotivføreren bagenden af det holdende godstog og indledte en farebremsning, men kollision var uundgåelig. Lokomotivet i tog 145 - MY 1123 - pløjede sig gennem de bageste vogne i godstoget og standsede umiddelbart før I 21672, der fik knust endegavl.

Årsagen til ulykken var angiveligt, at stationsbestyreren (trafikekspedient) i Klarskov havde glemt/undladt at tage indkørselssignalet tilbage efter at at godstoget (2145) havde passeret stationen og inden han tilbagemeldte dette til Lundby. MY 1123 afsporedes og blev skadet på fronten så lokomotivet for anden gang dette år måtte på værksted (første gang var efter afsporing og væltning i Helsingør 5. februar 1966).

Togføreren i godstoget befandt sig togførervognen bagest og nåede at slippe ud i sidste øjeblik og lokomotivføreren, der var ved at skifte bremseslangen sprang væk, da han hørte tog 145 fløjte. Vognene CP 2819, CO 2506 blev helt knust, medens CU 4148, blev slynget op i luften og lagde sig på tværs af det nordgående spor. Tre godsvogne fra Lollandsbanen - LJ PF 233, LJ TL 317, LJ PF 292 - lastet med skærver fra Mogenstrup Grusgrav, blev også knust. Desuden manglede LJ TL 313, der dog efterfølgende senere blev fundet under CU 4148.

I forreste vogn i tog 145 var reserveret plads for 20 elever fra Våbensted Centralskole, der havde været på lejrskole i Hvalpsund. Elevernes lærer og skoleleder Holger Karlsen råbte til børnene at de skulle kaste sig ned på gulvet. Alle slap uskadt.

Lokomotivføreren 145 blev indlagt med chok og en passager med trykkede ribben. Der var ikke andre tilskadekomne.

Se også

Print/export