Kollision med sporstopper i Holbæk 29. november 1903

Ved rangering med tog 1071 løb dette, der bestod af 17 vogne, som følge af et fejlstillet sporskifte ind på et blindt spor, hvor det tørnede mod stopbommen som knustes. De 3 forreste vogne kørte over sporstopperen, den forreste slog en fuldstændig kolbøtte og endte med bunden i vejret og den efterfølgende vogn løftedes op i den. Ingen mennesker kom til skade.

Print/export